» Regulamin

Kategorie

Szukaj produktu

Producenci

Regulamin

Informacje podstawowe sklep ENERGOS
 
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.energos.sklep.pl jest firma Energos PHU Jarosław Szwajcer z siedzibą Suchy Las ul. Jałowcowa 3 wpis do ewidencji nr. 23342/96/S  wydany przez Prezydenta Miasta Poznania NIP: PL 972-005-14-38 REGON: 630781350 tel. +48 608 401 170, kom. +48 608401170    
 2. Sklep internetowy www.energos.sklep.pl prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w katalogu produktów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski i języku polskim. 
 3. Zamówienia można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 4. Zakupów w sklepie www.energos.sklep.pl może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. 
 5. Sklep internetowy www.energos.sklep.pl powstał na bazie oprogramowania, które zostało opracowane w sposób pozwalający na uniknięcie wszelkich wad. Jednakże pomimo zachowania należytej staranności oraz przetestowania oprogramowania nie wyklucza się możliwości pojawienia się błędów we wprowadzanych danych. W celu skorygowania ewentualnie pojawiających się błędów firma Energos PHU prosi o ich zgłaszanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przedmiot zakupu (transakcji)
 1. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez strony w sieci Internet są towary wymienione w katalogu produktów sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. 
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.energos.sklep.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i podlegają pełnej gwarancji producenta. 
 4. Ceny towarów wymienionych w katalogu produktów sklepu internetowego www.energos.sklep.pl są aktualne do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
   
Składanie zamówienia i forma potwierdzenia zamówienia
 1. Składanie zamówienia odbywa się poprzez wybranie z oferty sklepu internetowego www.energos.sklep.pl towaru oraz umieszczenie go w koszyku zakupów. Każdy Klient ma prawo korygować zawartość swojego koszyka w trakcie zakupów. 
 2. Klienci dokonujący pierwszy raz zakupów przed wysłaniem zamówienia muszą dokonać rejestracji wypełniając formularz z danymi osobowymi. Warunkiem przyjęcia pierwszego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Każda następna wizyta w naszym sklepie www.energos.sklep.pl będzie wymagała tylko zalogowania się w systemie. Każdy Klient przy pierwszej rejestracji w sklepie otrzymuje swój indywidualny login i hasło. 
 3. Wysłanie zamówienia następuje po naciśnięciu przycisku „do kasy". 
 4. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu internetowego generuje e-mail informujący Zamawiającego o przyjęciu zamówienia. List jest przesłany na adres poczty internetowej, który został wskazany w formularzu zamówienia. 
 5. Złożone zamówienie zostanie zweryfikowane przez pracownika sklepu w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości i niepożądanych działań osób trzecich.
 6. Nabywca powinien zweryfikować specyfikację zamówienia oraz dane adresowe, a następnie, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, potwierdzić dokonanie zamówienie. W przypadku rozbieżności Nabywca powinien skontaktować się telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną ze sklepem www.energos.sklep.pl.  
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy sklepem internetowym firmy Energos PHU a Nabywcą umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Energos PHU w odniesieniu do danego towaru. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu www.energos.sklep.pl jako przyjęte do realizacji. Zamówienia niepotwierdzone zostają anulowane i nie będą realizowane. 
 8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez konieczności jej podpisu.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, sklep internetowy www.energos.sklep.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę.
 
Warunki dostawy i transportu

 
 1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, Nabywca będzie informowany przez pracownika sklepu internetowego www.energos.sklep.pl o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po wpłynięciu środków pieniężnych na konto sklepu, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu płatności. 
 3. Zamówione produkty dostarczane są w sposób uzgodniony z Nabywcą.
 4. Przy zamówieniu towaru poniżej 5000 PLN brutto koszty transportu na terenie Polski pokrywa Nabywca, powyżej 5000 PLN brutto koszty transportu pokrywa Sklep www.energos.sklep.pl (dostawa gratis). 
 5. Nabywca potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór przesyłki dostarczonej przez firmę spedycyjną. W chwili odbioru Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 6. Istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy Energos PHU Biuro Handlowe w Poznaniu przy ul. Kościelnej 45 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 7. Zgodnie z artykułem 543 który stanowi że " jeśli kupującym jest konsument,to sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać zakupioną rzecz kupującemu jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy,chyba że umowa stanowi inaczej.

Formy płatności
 
 1. Gotówką - przy odbiorze osobistym zamówionego produktu w Biurze handlowym Poznań ul. Kościelna 45. Płatność następuje bezpośrednio do rąk pracownika firmy.
 2. Przelewem - wpłata na konto sklepu internetowego www.energos.sklep.pl w formie przedpłaty.
Nr konta:
BRE BANK SA-WBE/Łódź (mBANK)
12 1140 2004 0000 3702 3020 5539
Uwaga: Na przelewie należy dopisać dane Nabywcy.

      3. Gotówką za pobraniem u Kuriera firmy spedycyjnej do kwoty 4950,- PLN brutto

Faktury VAT
 
 1. Każdorazowo sklep internetowy www.energos.sklep.pl wysyła wraz z towarem lub osobną przesyłką pocztową lub elektroniczną fakturę VAT, kartę gwarancyjną i ewentualne gratisy.
 
Gwarancja, reklamacje, rękojmia oraz zwrot towarów

 
 1. Każdy zakupiony produkt w naszym sklepie internetowym www.energos.sklep.pl jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
 2. W razie wykrytych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz ewentualnych stwierdzonych braków związanych z kradzieżą części przesyłki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówiony towar protokołu reklamacyjnego. Należy się również skontaktować z obsługą sklepu internetowego www.energos.sklep.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Pamiętaj ! Zawsze przed odebraniem zakupionego towaru sprawdź, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia czy kradzieży części przesyłki w trakcie transportu należy w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówiony towar sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis przesyłki jak również skontaktować się z obsługą sklepu internetowego www.energos.sklep.pl w celu wyjaśnienia sprawy. 
 4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową a Nabywca nie chce skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, sklep internetowy www.energos.sklep.pl przyjmuje zgłoszenia roszczeń wynikające z tego tytułu. W takim przypadku Nabywca winien odesłać reklamowany towar wraz z pisemnym zgłoszeniem zawierającym opis stwierdzonych niezgodności. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia (protokół oraz towar). Jeżeli roszczenie Nabywcy uznane zostanie za zasadne, towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwie, sklep internetowy zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT, która jest dowodem zakupu oraz wskazać konto bankowe, na które zostaną przelane zwracane pieniądze. 
 5. W okresie 14 dni od momentu dostarczenia zamówionego towaru, Nabywca ma prawo zgodnie z Ustawą  „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny" zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Zwracany towar musi posiadać nieuszkodzone oryginalne opakowanie oraz nie może być uszkodzony, zniszczony, zdekompletowany oraz posiadać śladów użytkowania. Sklep internetowy gwarantuje zwrot równowartości ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu odbioru odesłanego towaru. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury VAT wraz z kartą gwarancyjną, wskazać konto bankowe, na które zostaną przelane zwrócone pieniądze. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek uszkodzenia lub zaginięcia.
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania jakichkolwiek przyczyn  od dnia dostarczenia zakupionego towaru na wskazany adres i odstąpienia od umowy kupna. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru odbywa się na koszt zamawiającego i będą musieli  Państwo pokryć kosztu zwrotu zamówionych rzeczy. Zwrócony towar musi być oryginalnie zapakowany w opakowanie firmowe danego produktu. Towar nie może być uszkodzony , porysowany i nosić znamion użytkowania. Towar musi być dostarczony do naszej firmy w takiej formie jak został dostarczony ( paleta lub przesyłka kurierska ).
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy będą Państwo musieli poinformować naszą firmę drogą elektroniczną biuro@energos.info.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem lub pocztą elektroniczną ).
 10. Po zwrocie towaru i otrzymaniu go do naszej firmy zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany w ciągu 14 dni na podane przez zamawiającego konto bankowe. Przed dokonaniem zwrotu kwoty towar zostanie sprawdzony czy nie został uszkodzony, a następnie nastąpi zwrot kwoty jeżeli nie będzie posiadał żadnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nasza firma skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.
 11. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( formularz ten należy odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy ).
 14. Ważne ! W razie błędnej lub pomyłkowej dostawy prosimy o kontakt telefoniczny z naszą firmą  ( tel. 61 843 34 35,   608 401 170) i nie odsyłanie zamówionego towaru do naszej firmy. W razie błędnej lub pomyłkowej dostawy nasza firma zleci na nasz koszt odbiór towaru i wymieni go ponownie ( po ponownym ustaleniu terminu dostawy )  po dostarczeniu błędnie dostarczonego towaru do naszej firmy.

Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495), w związku z ważną rolą, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu, Nabywca kupując sprzęt elektryczny przeznaczony dla gospodarstwa domowego, ma prawo zwrócić do siedziby Energos PHU zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości, co kupowany sprzęt. Koszt przesyłki ponosi Nabywca.

Dane osobowe
 
 1.  Zamawiający dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2.  Zamawiający ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3.  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

Postanowienia końcowe
 
 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do: korekt, zmian w zakresie oferowanego asortymentu towarów i cen, wprowadzania nowych i wycofywania poszczególnych towarów z oferty sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych, w których oferta promocyjna może być ograniczona ilościowo i czasowo, do zmiany treści regulaminu bez uprzedniego poinformowania. 
 2. Prowadzone akcje promocyjne na stronach sklepu internetowego www.energos.sklep.pl nie są łączone oraz nie są powiązane czasowo z akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi w Biurze handlowym Energos.
 3. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w sklepie internetowym www.energos.sklep.pl są danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawą roszczeń.
 4. Informacje o towarach zawarte na stronie www.energos.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 5. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. 
 7. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. 
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przejdź do strony głównej